Арт Студио 99 курсове и уроци по рисуване

„Арт Студио 99“ е специализирано в провеждане на курсове и уроци по рисуване за подготовка на ученици за кандидатстване след 7 и 12 клас. Предлагаме курсове и уроци по рисуване в малки групи. Занятията се водят от квалифициран и опитен преподавател с академично образование. Имаме отлично представяне на нашите ученици при кандидатстване в България и чужбина с изпити и портфолио.

Подготовката е по график и е съобразена с целите и нуждите на учениците. Макар и в група всеки ученик се обучава индивидуално по план и график.

Обучението цели развитие на индивидуалните творчески заложби.

Кандидатстване след 12 клас с изпити и портфолио с рисунки

Подготовка по рисуване за кандидатстване в творчески специалности: архитектура, графичен дизайн, продуктов дизайн, инженерен дизайн, интериорен дизайн, ландшафтна архитектура и др. за различни вузове у нас и в чужбина. УАСГ, ТУ, ЛТУ, ВСУ Л. Каравелов, НБУ и др.


Курсове по рисуване за кандидатстване след 7 клас

Подготовка за приемните изпити по рисуване в художествените училища. НГПИ „Свети Лука“, НУИИ ”Илия Петров”, НПГПФ  и др.