За кандидат-студенти – изготвяне на портфолио с рисунки


РИСУВАНЕ, ЖИВОПИС, КОМПОЗИЦИЯ, ПРОЕКТИ